Logo Huyze Thylbert

Helder licht der sterren,
straal in mijn gedachten;


dat tot wijsheid worde, wat ik denkend wil.

Zegenend licht der zonne,


warme mij het harte;
dat tot liefde worde, wat ik voelend kan.


Goede aardemoeder,
schenk mijn handen krachten;


dat tot daden worde,

wat ik werkend wil.


In het voorjaar van 2021 schreven we een eerste missie en visie voor Huyze Thylbert. We zitten dan nog in de verkennende fase en hebben nog geen concreet zicht op de bewoners, maar dit is de vertaling van de droom van de bezielers van het project:


Missie Huyze Thylbert – “de aarde zit propvol hemel”


Huyze Thylbert wil een huiselijke en sociaaltherapeutische leefomgeving scheppen voor enkele personen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. Zij kunnen samenleven met ondersteuning van gemotiveerde begeleiders.


De quote “de aarde zit propvol hemel” is de manier waarop we naar dit project willen kijken. Vanuit een positieve samenwerking, willen we een woon- en werkplaats creëren waar ieder vanuit zijn kwaliteit kan bijdragen. Bewustzijn voor kwaliteit van leven van alle betrokkenen is van groot belang. Daarbij willen we respectvol en verantwoordelijk omgaan met mens en milieu.


Het samenleven en samenwerken wordt geïnspireerd vanuit de antroposofie en het mens- en wereldbeeld van Rudolf Steiner.


Visie Huyze Thylbert – “werken met hoofd, hart en handen”


In de werking van Huyze Thylbert willen we kwaliteit van leven realiseren voor alle betrokkenen.


Doorheen de dag willen we de denkkwaliteiten (hoofd), voelkwaliteiten (hart) en wilskwaliteiten (handen) aanspreken. Iedere betrokkene kan daar vanuit zijn kwaliteit aan bijdragen. Naast huishoudelijke taken krijgen ook muzikale en kunstzinnige activiteiten vorm.


Daarbij vinden we rust, ritme en regelmaat erg belangrijk. Een vast dagritme, weekritme, maandritme en jaarritme dragen daartoe bij. Zo kunnen we leven met de seizoenen en de Christelijke jaarfeesten vieren.


Het respectvol en verantwoordelijk omgaan met mens en milieu kan zich uiten in een ecologische manier van leven en het bereiden van verse biologische maaltijden.


Daarnaast willen we ook bewust en doordacht omgaan met mediaconsumptie.